Bitwa
Warszawska
Legia
Akademicka
Działo Projekt „Nasze Działo. Legia Akademicka na drodze do niepodległości” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej".